Mašinsko čišćenje industrijskim usisivačima

Nudimo usluge čišćenja industrijskim protočnim usisivačima u svim oblastima industrije.

Ponuda po upitu.
Referenc lista:

Godina

Naručilac

Objekat

2013.

Termoelektrane "Nikola Tesla" d.o.o. Obrenovac

Glavni pogonski objekti - blokovi  A3, A4

2012.

Termoelektrane "Nikola Tesla" d.o.o. Obrenovac

Glavni pogonski objekti - blokovi  A3, A4

2011.

Termoelektrane "Nikola Tesla" d.o.o. Obrenovac

Glavni pogonski objekti – blok A2

2010.

"Termoelektrane i kopovi  Kostolac" d.o.o. Kostolac

Glavni pogonski objekti - blokovi  B1, B2

2010.

Termoelektrane "Nikola Tesla" d.o.o. Obrenovac

Glavni pogonski objekti – blokovi  A2, A3, A4

2009.

Termoelektrane "Nikola Tesla" d.o.o. Obrenovac

Glavni pogonski objekti – blokovi  A2, A3, A4

2008.

Termoelektrane "Nikola Tesla" d.o.o. Obrenovac

Glavni pogonski objekti – blokovi  A2, A3, A4