Industrijski vakum usisivačiOpis

Industrijski vakuum usisivači Serije K su kompletene vakuumske jedinice montirane na čvrstoj metalnoj konstrukciji, pogonjene električnom energijom.

Sa fiksnom cevnom mrežom usisivači Serije K su savršene centralne vakuumske jedinice, ali takođe mogu da rade i kao zasebne mobilne vakuumske jedince.

 • Dizajnirani da rade u teškim uslovima;
 • Mehaničko otresanje kasetastih filtera;
 • Više opcija za filtere i drugu opremu (piključke, reducire, papuče za usisavanje..);
 • Snaga motora od 35kW do 168kW;
 • Soft strarter za rasterećen strat elektromotora.
Veliki kapacitet protoka vazduha, zajedno sa fleksibilnim sistemom pražnjenja čine usisivače Serije K veoma efikasnim u većini situacija.

Vakuumskim jedinicama se manipuliše pomoću viljuškara ili vozila sa dizalicom.

Pogonski deo je smešten u zvučno izolovanoj čeličnoj kabini zbog smanjenja nivoa buke, na kojima su postavljena vrata za potrebe servisnog pristupa.

Prikupljeni materijal u predseparatoru i filterskoj jedinici se prazni pomoću mehaničkog poklopca ili opciono putem pneumatskog ventila.


Filterski sistem

Zarad efikasnog prečišćavanja preporučuje se korišćenje centrifugalno-garavitacionog predseparatora.

Glavni filter čine kasete sa ravnim filterskim vrećama, izrađene od specijalno tretiranog poliesterskog platna.

Čišćenje kasetastih filtera se vrši mehaničkim otresanjem i komprinovanim vazduhom u smeru unutra ka spolja.


Primena

 • Usisavanje ugljene prašine u kotlovskim postrojenjima termoelektrana i opciono pneumatski transport do ližišta kotla ili bager stanice;
 • Usisavanje cementne prašine u industriji cementa i opciono pneumatski transport u silose;
 • Usisanje mešavine brašna i pšenice u mlinskoj industriji i njihova separacija;
 • Usisavanje livničkog peska, njegovo prečišćavanje i skladištenje u livničkoj industriji;
 • Mogućnost klasifikacije čestica po veličini pri usisavanju različitih materijala.

Tehničke karakteristike

Stranica se trenutno ažurira...

Referenc lista

Rezultati rada industrijskih usisivača serije K u realnim uslovima, odnosno u kotlovskim postojenjima u termoelektranama su pokazali visoku efikasnost usisavanja čestica prašine, od najsitnijih do onih veličine 2 centimetra, kako na velikim površinama, tako i na svim kotama energetskog kotla visine i preko 100m.


Usluge čišćenja protočnim industrijskim usisivačima:

Godina

Naručilac

Objekat

2013.

Termoelektrane "Nikola Tesla" d.o.o. Obrenovac

Glavni pogonski objekti - blokovi  A3, A4

2012.

Termoelektrane "Nikola Tesla" d.o.o. Obrenovac

Glavni pogonski objekti - blokovi  A3, A4

2011.

Termoelektrane "Nikola Tesla" d.o.o. Obrenovac

Glavni pogonski objekti –blok A2

2010.

"Termoelektrane i kopovi  Kostolac" d.o.o. Kostolac

Glavni pogonski objekti - blokovi  B1, B2

2010.

Termoelektrane "Nikola Tesla" d.o.o. Obrenovac

Glavni pogonski objekti – blokovi  A2, A3, A4

2009.

Termoelektrane "Nikola Tesla" d.o.o. Obrenovac

Glavni pogonski objekti – blokovi  A2, A3, A4

2008.

Termoelektrane "Nikola Tesla" d.o.o. Obrenovac

Glavni pogonski objekti – blokovi  A2, A3, A4

Projektovanje, izrada i ugradnja sistema za otprašivanje ( protočni industrijski usisivači):

Godina

Investitor

2009.

"Rudnik i termoelektrana Uglјevik" a.d. Uglјevik, Republika Srpska

2009.

Elektroprivreda Crne Gore a.d. Nikšić, Republika Crna Gora

Prednosti industrijskog usisivača serije K

Prednosti industrijskog usisivača serije K:

 •  Veći protok u odnosu na industrijske usisivače sa vakuum pumpama.
 •  Kod sistema samopražnjenja i potisnog transporta ne postoje kolektori nečistoće kao kod klasičnih usisivača, već se sve usisane nečistoće potisnim cevovodom izduvavaju  na željeno mesto koje može biti na 100 i više metara udaljenosti. Proces samopražnjenja se obavlja istovremeno sa usisavanjem, odnosno nije potrebno zaustavljati rad usisivača.
 •  Veća transportna moć  u odnosu na usisivače drugih proizvođača što je potvrđeno konkretnim merenjem u svim uslovima eksploatacije.
 •  Niža prodajna cena u odnosu na konkurentske usisivače sa vakuum pumpama.
 •  Mogućnost prilagođavanja radnih karakteristika usisivača konkretnim potrebama korisnika.
 •  Robustan, pouzdan i ekonomičan rad.
 •  Veći protok srednjeg pritiska (vakuuma) idealan je za brzo i efikasno čišćenje velikih površina od praškastih i zrnastih naslaga materijala.