Politika kvalitetaPosebna pažnja se posvećuje kontinuiranom unapređenju kvaliteta naših proizvoda i usluga, a na osnovu povratnih informacija koje dobijamo od strane naših korisnika, kao i unapređenju radne organizacije i profesionalnom usavršavanju zaposlenih.

Svi naši proizvodi su ispitani od strane Mašinskog fakulteta u Beogradu i poseduju stučne nalaze i uverenja o bezbednosti na radu.

Posedujemo sertifikat  ISO 9001:2008 i u skladu sa tim naše preduzeće sprovodi, održava i kontinuirano poboljšava QMS (Sistem menadžmenta kvalitetom) u skladu sa zahtevima ISO 9001:2008. [prikaži sertifikat]