USPEŠNO ZAVRŠENA SEZONA BRANJA MALINA I KUPINA U 2014. GODINI

Vazdušni berač jagodastog voća KOKAN 500S uspešno završio sezonu branja malina i kupina 2014. godine na plantažama u Srbiji i Hrvatskoj.