Karijera

 

Jedan od najvažnijih resursa BSK-a, kao modernog i dinamičnog preduzeća, jesu zaposleni. Iza svakog uspešnog preduzeća stoje ljudi koje rade u njoj. Njihov talenat, kreativnost i posvećenost poslu čine osnovu uspeha. Kako bi ovo postigli, usredsređujemo se na najbolje talente i pružamo korporativnu kulturu koja svima omogućava da ostvare ciljeve.

Želimo da radimo u društvu najboljih. Upravo zato nastojimo da stvorimo podsticajan ambijent koji omogućuje optimalan profesionalni razvoj i ostvarenje ličnih ambicija. Istovremeno, negujemo kulturu timskog rada zbog sinergije koju donose objedinjeni potencijali.

Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite našem timu pošaljite Vašu biografiju na e-mail adresu hr@bsk.rs. Sve pristigle biografije će biti pažljivo pročitane i pregledane, a kandidati čije prijave najviše odgovaraju zahtevima upražnjenih radnih mesta će biti uključeni u proces selekcije.

Aktivni konkursi:

 

Mašin bravar

 

Organizaciona celina: Tehnički sektor
Redni broj sistematizacije: IV/6

Potrebna kvalifikacija: SSS, III stepen

 

Osnovni poslovi radnog mesta:   
 

  • Sečenje, savijanje, bušenje i brušenje profila, cevi i limova;
  • Krojenje limova po krojnim listama;
  • Izrada i montaža delova i čeličnih konstrukcija;
  • Provera ispravnosti mašina, opreme i alata, njihova priprema za vršenje poslova, upravljanje i rukovanje istim;
  • Čišćenje i održavanje zaduženog alata i opreme;
  • Održavanje čistoće radnog mesta i radnog okruženja;
  • Poštovanje propisa o kvalitetu i pridržavanje mera o bezbednosti i zdravlju na radu;
  • Obavljanje i drugih poslova po nalogu nadređenih.

 

Nadređena radna mesta: generalni direktor, direktor tehničkog sektora, rukovodilac bravarske proizvodnje i magacinskog poslovanja

Podređena radna mesta:  -

Zaposleni je odgovoran za realizaciju poslova u nadležnosti radnog mesta
Zaposleni je ovlašćen da daje predloge za efikasniji rad
Zaposleni je obavezan da na osnovu utvrđenih obaveza i uputstava izvršava zadatke
Zaposleni kontaktira sa ostalim zaposlenima
Zaštitna sredstva na radu prema aktu o proceni rizika

Prava iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o BZR

Posebne napomene:  -