Proslava 10 godina Kompanije BSK, d.o.o. - Tim

 

BSK d.o.o. TIM

 

Momčilo Kokanović, dipl.inž.maš.
Istraživanje i razvoj

 
Tel/fax: +381 11 87 28 359

E-mail: momcilo.kokanovic@bsk.rs

 

 

Marko Kokanović, dipl.ek.
Izvršni direktor

 
Tel/fax: +381 11 87 20 874

E-mail: marko.kokanovic@bsk.rs

 

 

Filip Kokanović,mast.inž.maš.
Tehnički sektor

 
Mobilni: +381 64 38 48 512
Tel/fax: +381 11 87 28 359

E-mail: filip.kokanovic@bsk.rs

 

 

Nemanja Milić, mast.inž.maš.
Tehnički sektor

 

Mobilni: +381 60 33 32 617
Tel/fax: +381 11 87 28 359

E-mail: nemanja.milic@bsk.rs

 

 

Vladimir Bošković, dipl.rudar.inž.za meh.
Tehnički sektor

 

Mobilni: +381 64 65 82 466
Tel/fax: +381 11 87 28 359

E-mail: vladimir.boskovic@bsk.rs

 

 

Marko Žuža, dipl.ek.
Sektor nabavke i logistike

 

Mobilni: +381 60 33 32 618
Tel/fax: +381 11 87 28 359

E-mail: marko.zuza@bsk.rs

 

 

Milan Kecman, dipl.ek.
Sektor nabavke i logistike

 

Mobilni: +381 64 65 82 470
Tel/fax: +381 11 87 20 874

E-mail: milan.kecman@bsk.rs

 

 

Aleksandar Mihajlović, dipl.ek
Sektor marketinga, prodaje i usluga

 

Mobilni: +381 64 65 82 465
Tel/fax: +381 11 87 20 874

E-mail: aleksandar.mihajlovic@bsk.rs

 

 

Nevenka Stojanović, prav.
Referent opštih, pravnih i kadrovskih poslova

 

Mobilni: +381 64 65 82 471
Tel/fax: +381 11 87 20 874

E-mail: nevenka.stojanovic@bsk.rs

 

 

Porodica Kokanović