BSK d.o.o. - Politika kvaliteta

 

Posebna pažnja se posvećuje kontinuiranom unapređenju kvaliteta naših proizvoda i usluga, a na osnovu povratnih informacija koje dobijamo od strane naših korisnika, kao i unapređenju radne organizacije i profesionalnom usavršavanju zaposlenih.

Svi naši proizvodi su ispitani od strane Mašinskog fakulteta u Beogradu i poseduju stučne nalaze i uverenja o bezbednosti na radu.

Posedujemo sertifikat  ISO 9001:2008 i u skladu sa tim naše preduzeće sprovodi, održava i kontinuirano poboljšava QMS (Sistem menadžmenta kvalitetom) u skladu sa zahtevima ISO 9001:2008.

 

BSK DOO je u potpunosti posvećen principima, uspostavljanju, primeni i održavanju Integrisanog sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS OHSAS 18001:2008.

 

Najviše rukovodstvo prepoznaje izuzetan značaj kvaliteta u tome da samo proizvodi i usluge koji ispunjavaju zahteve i očekivanja korisnika mogu da vode do njihovog zadovoljstva koje osigurava napredak i razvoj BSK DOO. BSK DOO takođe prepoznaje da zaštita životne sredine, bezbednost i zdravlje zaposlenih predstavljaju sastavni deo funkcije menadžmenta i njene primarne odgovornosti. Shodno tome, najviše rukovodstvo utvrđuje ciljeve kvaliteta, životne sredine i bezbednosti i zdravlja zaposlenih radi sprovođenja utvrđene politike, ispunjavanja zahteva korisnika i zainteresovanih strana (uključujući i doprinos održivom razvoju) i poboljšavanja efektivnosti Integrisanog sistema menadžmenta. Takođe, obezbeđuje se redovno praćanje i vrednovanje realizacije uspostavljenih ciljeva. Pomenuti ciljevi identifikuju i usmeravaju prioritete za sprovođenje procesa poboljšavanja.