BSK d.o.o. Obrenovac - Istorijat

 

Tržištu nudimo inovativne prizvode i usluge koji predstavljaju tehničko-tehnološku alternativu postojećim rešenjima na tržištu. U svom poslovanju polazimo od potreba tržišta za novim rešenjima. Naše tržište je globalno, a polazište lokalno.

 

Trenutno se nalazimo u sledećim zemljama: Srbija, Hrvatska, Švajcarska, Bugarska, Rumunija, Australija, Čile i SAD.

 

BSK d.o.o., razvojno-proizvodni centar Obrenovac se bavi istraživanjem, razvojem i proizvodnjom inovativnih proizvoda i tehnologija zasnovanih pre svega na kretanju vazduha i vode. 

Tehnologiju vazdušnog branja, porodica Kokanović je razvijala od 2002. godine na čelu sa mašinskim inženjerom Momčilom Kokanovićem. 

 

Nakon 4 prototipa Vazdušnog berača 2013. godine je izbačen konačan proizvod Vazdušni berač bobičastog voća KOKAN500S, traktorom vučeni berač sa sopstvenim dizel agregatom za pokretanje svih mehanizama na beraču, nezavisno od traktora koji ga vuče. 

 

Vazdušni berač voća KOKAN500S, obezbeđuje inovativno i dokazano rešenje za efikasno branje različitih vrsta bobičastog voća uključujući maline, borovnice, kupine i crne ribizle. Inovativna tehnologija vazdušnog branja, oponašajući oluju, opstrujava rodne grane biljke prekidnim vazduhom kontrolisane brzine i bez fizičkog kontakta vrši branje samo tehnološki zrelih plodova bez oštećenja.

 

Imamo patentnu zaštitu u nizu zemalja.


Takođe posedujemo i Ispravu o patentu broj 53803 izdatu od strane republičkog Zavoda za intelektualnu svojinu.